1
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Υπουργείο Παιδείας Τεχνικές Υπηρεσίες...

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Παιδείας...

Μηχανικός
3
Θέματα: '; ...Υπουργείο Παιδείας Τμήμα Αρχιτεκτονικής...

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Παιδείας...

Μηχανικός
5
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Παιδείας Διευθυντής Αρχιτεκτονικού Τμήματος 1911-1930...

Μηχανικός