1
Αρχιτέκτονας: Καραντινός Πάτροκλος
Διεύθυνση: Αθήνα, Μητροπόλεως 15
Θέματα: '; ...Υπουργείο Παιδείας...

Κτίριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1928
Θέματα: '; ...Υπουργείο Παιδείας...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Παιδείας...

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Παιδείας...

Μηχανικός
5
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Παιδείας Διευθυντής Αρχιτεκτονικού Τμήματος 1911-1930...

Μηχανικός