1
Στοιχεία έκδοσης: 1942
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
Στοιχεία έκδοσης: 1941
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
Στοιχεία έκδοσης: 1941
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
Στοιχεία έκδοσης: 1938
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας...
Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά

Άρθρο περιοδικού
5
Στοιχεία έκδοσης: 1938
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
Στοιχεία έκδοσης: 1929
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
Στοιχεία έκδοσης: 1928
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
Στοιχεία έκδοσης: 1925
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας Διεύθυνση Τ.Τ.Τ. Υπουργείο 1918- Μηχανικός Β' τάξεως...

Μηχανικός
11
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας Μηχανικός...

Μηχανικός
12
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας Διεύθυνση Δημοσίων Εργων ;-1917, 1920-1922 Διευθυντής...

Μηχανικός
13
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας Υπουργός...

Μηχανικός
14
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας Υπουργεία 1931-...

Μηχανικός
15
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας Διεύθυνση Δημοσίων Εργων 1923- Διευθυντής...
Φωτογραφία του Αγγελου Οικονόμου

Μηχανικός
16
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας Τοπογραφική Υπηρεσία Προϊστάμενος 1918-...

Μηχανικός
17
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας Υπουργεία 1915-1923...

Μηχανικός
18
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας Διεύθυνση Υδραυλικών Δυνάμεων Μηχανικός 1919-1921...

Μηχανικός
19
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας Διεύθυνση Δημοσίων Εργων Μηχανικός 1918-1923...

Μηχανικός