1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας Διεύθυνση Δημοσίων Εργων ;-1917, 1920-1922 Διευθυντής...

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας Διεύθυνση Δημοσίων Εργων 1923- Διευθυντής...
Φωτογραφία του Αγγελου Οικονόμου

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας Διεύθυνση Δημοσίων Εργων Μηχανικός 1918-1923...

Μηχανικός