1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας Υπουργεία 1931-...

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνίας Υπουργεία 1915-1923...

Μηχανικός