1
Στοιχεία έκδοσης: 1942
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών - Υπηρεσία Δημοσίων Έργων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
Στοιχεία έκδοσης: 1942
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών - Υπηρεσία Δημοσίων Έργων...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
Αρχιτέκτονας
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Τμήμα Δημοσίων Εργων...

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Νομομηχανικός Κοζάνης...

Μηχανικός
5
Μηχανολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Μηχανικός 1919-1928...

Μηχανικός
7
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Τμήμα Ηλεκτρολογικό Διευθυντής 1911-1920...

Μηχανικός
8
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Ελλάδα...

Μηχανικός
9
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Υπουργός...

Μηχανικός
10
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διευθυντής Δημόσιων Έργων...

Μηχανικός
11
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Διευθυντής -1923...

Μηχανικός
12
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών...

Μηχανικός
13
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Τμήμα Αρχιτεκτονικών Μελετών...

Μηχανικός
14
Μηχανολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών...

Μηχανικός
15
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Επιθεωρητής Διευθύνσεως Σιδηροδρόμων...

Μηχανικός
16
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Επιθεωρητής...

Μηχανικός
17
Τοπογράφος-Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών 1919-1921...

Μηχανικός
18
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Νομομηχανικός Β' τάξης 1911-1917...

Μηχανικός
19
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Τμήμα Δημοσίων Εργων Επιθεωρητής 1904-1919...

Μηχανικός
20
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Τμήμα Δημοσίων Εργων Μηχανικός 1914-1915...

Μηχανικός