1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Νομομηχανικός Κοζάνης...

Μηχανικός
2
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Διευθυντής -1923...

Μηχανικός