1
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Τμήμα Ηλεκτρολογικό Διευθυντής 1911-1920...

Μηχανικός
2
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Επιθεωρητής...

Μηχανικός
3
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Νομομηχανικός Β' τάξης 1911-1917...

Μηχανικός