Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αθήνα Μηχανολόγος 3 Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων 3 Αργυρόπουλος Ιωάννης Π 1 Βερολίνο 1 Δουβανάς Κωνσταντίνος του Βασιλείου 1 ΕΜΠ Εδρα Θεωρίας και Κατασκευής ηλεκτρικών μηχανών, ηλεκτρικών μετρήσεων και ηλεκτρικών σιδηροδρόμων 1 περισσότερα ...
1
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Τμήμα Ηλεκτρολογικό Διευθυντής 1911-1920...

Μηχανικός
2
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Διευθυντής -1923...

Μηχανικός
3
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Επιθεωρητής...

Μηχανικός
4
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Νομομηχανικός Β' τάξης 1911-1917...

Μηχανικός