Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Αθήνα 3 Μηχανολόγος 2 Αργυρόπουλος Ιωάννης Π 1 Βέλεγρης Σπυρίδων του Δαμιανού 1 Δουβανάς Κωνσταντίνος του Βασιλείου 1 ΕΜΠ Καθηγητής Σιδηροδρομικής και Μεταλλουργίας 1 περισσότερα ...
1
Μηχανολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Μηχανικός 1919-1928...

Μηχανικός
2
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Διευθυντής -1923...

Μηχανικός
3
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Επιθεωρητής...

Μηχανικός
4
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Νομομηχανικός Β' τάξης 1911-1917...

Μηχανικός