Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αθήνα 4 Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων 4 Μηχανολόγος 3 Αργυρόπουλος Ιωάννης Π 1 Βέλεγρης Σπυρίδων του Δαμιανού 1 Βερολίνο 1 Δουβανάς Κωνσταντίνος του Βασιλείου 1 περισσότερα ...
1
Μηχανολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Μηχανικός 1919-1928...

Μηχανικός
2
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Τμήμα Ηλεκτρολογικό Διευθυντής 1911-1920...

Μηχανικός
3
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Διευθυντής -1923...

Μηχανικός
4
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Επιθεωρητής...

Μηχανικός
5
Μηχανολόγος
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Διεύθυνση Σιδηροδρόμων Νομομηχανικός Β' τάξης 1911-1917...

Μηχανικός