1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Τμήμα Δημοσίων Εργων Επιθεωρητής 1904-1919...

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Τμήμα Δημοσίων Εργων Μηχανικός 1914-1915...

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Τμήμα Δημοσίων Εργων Γραφείο Υδραυλικών Μελετών Προϊστάμενος 1917-1918...

Μηχανικός