1
Πολιτικός Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Υπουργός...

Μηχανικός
2
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
Θέματα: '; ...Υπουργείο Συγκοινωνιών Υπουργός 1916...

Μηχανικός