Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Οικονομική ανάπτυξη-Ελλάδα 18 Ενέργεια:Οικονομία-Ελλάδα 11 Λιγνίτης:Εξόρυξη:Μεταλλευτική τεχνολογία 9 Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας 4 Χωροταξικές μελέτες-Θράκη 4 Ηλεκτρική ενέργεια 3 Θράκη 3 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Υπουργείο Συντονισμού - Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Θράκης...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Υπουργείο Συντονισμού - Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Θράκης...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Υπουργείο Συντονισμού - Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Θράκης...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Υπουργείο Συντονισμού - Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Θράκης...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Υπουργείο Συντονισμού - Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Θράκης...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Υπουργείο Συντονισμού...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Υπουργείο Συντονισμού...

Βιβλίο
8
από Λαγκωνάκης Ελ., Γωνιωτάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...Υπουργείο Συντονισμού...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...Υπουργείο Συντονισμού - Ι Γενική Διεύθυνσις - Διεύθυνσις Χωροταξικού Προγραμματισμού...

Βιβλίο
10
από Ζενέτος Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Υπουργείο Συντονισμού...

Μελέτη
11
από Ζενέτος Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
...Υπουργείο Συντονισμού...

Μελέτη
12
από Καλπάκας Χαράλαμπος Α., Χρυσός Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1951
...Υπουργείο Συντονισμού...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1951
...Υπουργείο Συντονισμού...

Βιβλίο
14
από Μαρίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1951
...Υπουργείο Συντονισμού - Υπηρεσία Ερευνών του Υπεδάφους...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1950
...Υπουργείο Συντονισμού...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1950
...Υπουργείο Συντονισμού...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1950
...Υπουργείο Συντονισμού...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1950
...Υπουργείο Συντονισμού...

Βιβλίο
19
από ΠΙΚΟΥΛΗΣ Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1950
...Υπουργείο Συντονισμού...

Βιβλίο
20
από Σιδερίδης Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1950
...Υπουργείο Συντονισμού...

Βιβλίο