1
Στοιχεία έκδοσης: 1950
...Υπ.Ανοικοδομήσεως...

Βιβλίο
2
από Μαρίνος Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1949
...Υπ.Ανοικοδομήσεως...

Βιβλίο
3
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1948
...Υπ.Ανοικοδομήσεως...

Βιβλίο
4
από Κόλιας Γεώργιος Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 1948
...Υπ.Ανοικοδομήσεως...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1948
...Υπ.Ανοικοδομήσεως...

Βιβλίο
6
από Βαφειάδης Βίκτωρ
Στοιχεία έκδοσης: 1948
...Υπ.Ανοικοδομήσεως...

Βιβλίο
7
από Πικούλης Στυλιανός Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1948
...Υπ.Ανοικοδομήσεως...

Βιβλίο
8
από Διαμαντόπουλος Μ. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1947
...Υπ.Ανοικοδομήσεως...

Βιβλίο
9
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1947
...Υπ.Ανοικοδομήσεως...

Βιβλίο
10
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1947
...Υπ.Ανοικοδομήσεως...

Βιβλίο
11
από Βαλαώρας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1947
...Υπ.Ανοικοδομήσεως...

Διπλωματική Εργασία