1
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Υψηλές θερμοκρασίες:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Υψηλές θερμοκρασίες:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Υψηλές θερμοκρασίες:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
4
από Κουστένη Ελένη, Παύλου Αγγελική
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Υψηλές θερμοκρασίες:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Αντοχή υλικών...

Διπλωματική Εργασία
5
από Τάσιος Θεοδόσιος Π., Δεοδάτης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Υψηλές θερμοκρασίες:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Θέματα: '; ...Υψηλές θερμοκρασίες:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1965
Θέματα: '; ...Υψηλές θερμοκρασίες:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο