1
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή (ΠΑ.Σ.Ε.) για την εκτροπή του Αχελώου...
Το πλήρες κείμενο

Φυλλάδιο
2
από Μυλόπουλος Γιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή (ΠΑ.Σ.Ε.) για την εκτροπή του Αχελώου...

Φυλλάδιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή (ΠΑ.Σ.Ε.) για την εκτροπή του Αχελώου...

Φυλλάδιο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΥΠΕΘΟ Αυτοτελές Γρ. Εργων Εκτροπής Αχελώου ποταμού...

Φυλλάδιο
5
...Φάκελλος "ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΧΕΛΩΟΥ"...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Φυλλάδιο