11
από Rangelov Nikolaj, Ivanov Stoyan, Raykov Stanislav
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Φορτίσεις...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Beg Darko, Sinur Franc
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Φορτίσεις...
Το πλήρες κείμενο
Τα πρακτικά του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου