5
από Rangelov Nikolaj, Ivanov Stoyan, Raykov Stanislav
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Φορτίσεις...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Beg Darko, Sinur Franc
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Φορτίσεις...
Το πλήρες κείμενο
Τα πρακτικά του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Παπαδόπουλος Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Φορτίσεις...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
20
...Φορτίσεις...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου