1
από Παναγιώτου Α., Σπανούδη Μ., Τερζή Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Φράγματα,Δεξαμενές:Υδραυλικά έργα Σχεδιασμός...

Διπλωματική Εργασία
2
από Κατσίκας Π., Πουλίτσης Δ., Ρασούλης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Φράγματα,Δεξαμενές:Υδραυλικά έργα Σχεδιασμός...

Διπλωματική Εργασία
3
από Terzaghi Karl, Peck Ralph B.
Στοιχεία έκδοσης: 1969
Θέματα: '; ...Φράγματα,Δεξαμενές:Υδραυλικά έργα Σχεδιασμός...

Βιβλίο
4
από Bourgin A.
Στοιχεία έκδοσης: 1953
Θέματα: '; ...Φράγματα,Δεξαμενές:Υδραυλικά έργα Σχεδιασμός...

Βιβλίο