9
από Φιλοκύπρου Μ., Ιωάννου Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Φυσικές Ιδιότητες...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Τσοχατζίδης Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Φυσικές Ιδιότητες...

Εισήγηση σεμιναρίου
20
από Λαβδάκης Κωνσταντίνος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Φυσικές Ιδιότητες...

Εισήγηση σεμιναρίου