Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 88 Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 62 Πυρόλυση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 54 Ρευστοποιημένες κλίνες:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 42 Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 38 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 38 Φυγοκεντρικός διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 36 περισσότερα ...
1
από Καλαφατέλη Στυλιανή
Στοιχεία έκδοσης: 2020
Θέματα: '; ...Διαλύτες:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...
Το πλήρες κείμενο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
2
από Ερωτοκριτάκη Αναστασία
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Προσρόφηση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
3
από Τσίντζου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Προσρόφηση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
4
από Τζεμπελίκος Δημήτριος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Διδακτορική Διατριβή
5
από Σουκάκος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Θέματα: '; ...Προσρόφηση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
6
από Ηρακλέους Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Πυρόλυση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
7
9
από Χριστοφόρου Ηλίας, ΦωκαµΙδης Πάρις
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Πυρόλυση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Τζιάλλα Ουρανία
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Μεμβράνες: Διαχωρισμός: Φυσικές διεργασίες: Χημική μηχανική...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
11
από Παναγιωτίδης Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
12
από Μοσχόβη Βαρβάρα
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
13
από Πίτσος Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Φυγοκεντρικός διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
14
από Βούλγαρη Κεράσα
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Θέματα: '; ...Εκχύλιση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
15
από Benitez Jaime
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Μεταφορά μάζας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...
Περιεχόμενα

Βιβλίο
16
Θέματα: '; ...Ξήρανση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Σαλπιγγίδου Νίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Πυρόλυση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
19
από Seader J.D., Henley Ernest J.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
20
από Asano Koichi
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...Μεταφορά μάζας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο