1
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Φυσική γεωδαισία...

Συνέδριο
2
από Φωτίου Αριστείδης Ι., Λιβιεράτος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Φυσική γεωδαισία...

Βιβλίο
5
από Λιβιεράτος Ε., Φωτίου Αριστείδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Φυσική γεωδαισία...

Βιβλίο
6
από Δουφεξοπούλου Μ.Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Φυσική Γεωδαισία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Δουφεξοπούλου Μ.Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Θέματα: '; ...Φυσική Γεωδαισία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Κατσάμπαλος Κ., Τζιαβός Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Φυσική γεωδαισία...

Βιβλίο
9
από Kirsanov A.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Φυσική γεωδαισία...

Βιβλίο
10
από ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΝΤ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Φυσική γεωδαισία...

Διπλωματική Εργασία
11
από ΜΗΛΑΣ ΑΝΑ., ΣΠΥΡΑΚΗ ΕΛΕ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Φυσική γεωδαισία...

Διπλωματική Εργασία
12
από Λιβιεράτος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Θέματα: '; ...Φυσική γεωδαισία...

Βιβλίο
13
από Λιαπάκης Χρήστος, Χατζή Βασιλική.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Θέματα: '; ...Φυσική γεωδαισία...

Διπλωματική Εργασία
14
από Λιβιεράτος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Φυσική γεωδαισία...

Βιβλίο
15
από Moritz Helmud
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Φυσική γεωδαισία...

Βιβλίο
16
από Groten E.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Φυσική γεωδαισία...

Βιβλίο
17
από Moritz Helmud
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Θέματα: '; ...Φυσική γεωδαισία...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Θέματα: '; ...Φυσική γεωδαισία-Μαθηματικά...

Βιβλίο
19
από Schoeffler J.
Στοιχεία έκδοσης: 1975
Θέματα: '; ...Φυσική γεωδαισία...

Βιβλίο