1
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Χανιά...

Έκθεση-Μελέτη
2
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Χανιά...

Έκθεση-Μελέτη
3
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Χανιά...

Έκθεση-Μελέτη
4
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Χανιά...

Έκθεση-Μελέτη
5
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Χανιά...

Έκθεση-Μελέτη
6
από Τσακίρη Ευφροσύνη, Γιαννούδης Σωκράτης
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Χανιά...

Εισήγηση συνεδρίου
7
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Χανιά...

Έκθεση-Μελέτη
8
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Χανιά...

Έκθεση-Μελέτη
9
από Κλάδου - Μπλέτσα Αιμιλία
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Χανιά...

Βιβλίο
12
...Χανιά...

Βιβλίο
13
από Γκολογκίνα Ελλη
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Χανιά...

Διπλωματική Εργασία
15
από Πατεράκης Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Χανιά...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
17
από Γερεουδάκη Ευαγγελία
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Χανιά...

Διπλωματική Εργασία
19
από Πιστόπουλος Zαχαρίας
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Πολιτιστική-Αρχιτεκτονική κληρονομιά και περιβάλλον (2009 : Χανιά) Η συμβολή τους στην ανάπτυξη των...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
20
από Δήμος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Χανιά...

Διπλωματική Εργασία