1
από Λούκος Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Χαρτί:Βιομηχανία:Οικονομία...

Βιβλίο
2
από Σαρίμβεης Χ., Αλεξανδρίδης Α., Μπάφας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Χαρτί:Βιομηχανία:Οικονομία...

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Κουτρουμπή Νικ. Αιμ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Χαρτί:Βιομηχανία:Οικονομία...

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Χαρτί:Βιομηχανία:Οικονομία...

Βιβλίο
5
από Αδαμόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Θέματα: '; ...Χαρτί:Βιομηχανία:Οικονομία...

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Θέματα: '; ...Χαρτί:Βιομηχανία:Οικονομία...

Διημερίδα
7
από Σπανάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Θέματα: '; ...Χαρτί:Βιομηχανία:Οικονομία...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Χαρτί:Βιομηχανία:Οικονομία...

Φυλλάδιο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Θέματα: '; ...Χαρτί:Βιομηχανία:Οικονομία...

Φυλλάδιο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Χαρτί:Βιομηχανία:Οικονομία...

Βιβλίο
11
από Στάμος Κώστας, Χιονίδης Σ.Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Χαρτί:Βιομηχανία:Οικονομία...

Διπλωματική Εργασία
12
Στοιχεία έκδοσης: 1977
Θέματα: '; ...Χαρτί:Βιομηχανία:Οικονομία...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1976
Θέματα: '; ...Χαρτί:Βιομηχανία:Οικονομία...

Βιβλίο
14
από Σιδερίδης Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1950
Θέματα: '; ...Χαρτί:Βιομηχανία:Οικονομία...

Βιβλίο
15
από Κεφάλας Κων.
Στοιχεία έκδοσης: 1940
Θέματα: '; ...Χαρτί:Βιομηχανία:Οικονομία...

Βιβλίο
16
από Porphyre J.-A.
Στοιχεία έκδοσης: 1938
Θέματα: '; ...Χαρτί:Βιομηχανία:Οικονομία...

Βιβλίο