Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Χημική μηχανική 121 Τρόφιμα 116 Ασφάλεια Τροφίμων 96 Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 88 Πολυμερή:Χημική τεχνολογία 87 Σύστημα HACCP 76 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 73 περισσότερα ...
1
από Θώδος Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2020
Θέματα: '; ...Ζύμωση:Χημικές διεργασίες:Χημική μηχανική...
Το πλήρες κείμενο

Διπλωματική Εργασία
2
από Ρογδάκης Εμμανουήλ, Κομνηνός Νεόφυτος
Στοιχεία έκδοσης: 2020
Θέματα: '; ...Θερμοδυναμική:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
3
από Θεολογίτης Σαράντος
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Ζύμωση:Χημικές διεργασίες:Χημική μηχανική...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
4
από Αβραμίδου Πετρούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Χημικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
5
από Ερωτοκριτάκη Αναστασία
Στοιχεία έκδοσης: 2019
Θέματα: '; ...Προσρόφηση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
6
Θέματα: '; ...Κατάλυση:Φυσικοχημεία:Χημική μηχανική...
Τo πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
7
Θέματα: '; ...Οξείδωση:Χημικές διεργασίες:Χημική μηχανική...
Τo πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
8
Θέματα: '; ...Υδρογόνωση:Χημικές διεργασίες:Χημική μηχανική...
Τo πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Αναστασίου Χαρίτος
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Θέματα: '; ...ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
10
από Ζέρβας Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Θέματα: '; ...ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
11
από Μπελιώκα Μαρία-Παρασκευή
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
12
από Παπαϊωάννου Λουκάς
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
13
από Τσίντζου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Θέματα: '; ...Προσρόφηση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
14
15
από Τζεμπελίκος Δημήτριος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Θέματα: '; ...Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...

Διδακτορική Διατριβή
17
από Σουκάκος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Θέματα: '; ...Προσρόφηση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
18
από Ρούσση Ειρήνη
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Θέματα: '; ...ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
19
20
από Ηρακλέους Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Θέματα: '; ...Πυρόλυση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου