Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική 43 Χημική βιομηχανία:Χημική μηχανική-Εξοπλισμός-Σύμβολα 16 Χημικές διεργασίες:Χημική μηχανική 7 Χημικές αντιδράσεις:Φυσικοχημεία:Χημική μηχανική 4 Χημική μηχανική-Προσομοίωση με υπολογιστές 4 Ελεγχος διεργασιών:Χημική μηχανική 3 Σχεδίαση διεργασιών:Χημική μηχανική 3 περισσότερα ...
1
από Lieberman Norman P., Lieberman Elizabeth T.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
2
από Θάνος Α., Μπέλλος Γ., Παπαγιαννάκος Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
3
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
4
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
5
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
6
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Μπόλλας Γ., Λάππας Αθανάσιος, Βασάλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
8
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Γιακουμάκης Δ., Καράμπελας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Μαύρος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Εισήγηση συνεδρίου
11
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
12
από Missen R.W., Mims C.A., Saville B.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
13
από Wirth Thomas
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
14
από Luening Ulrich
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
15
από Γιαννίκος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Διπλωματική Εργασία
16
από Escoe K.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
17
από Coulson J.M., Richardson J.F.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
18
από Βαγενάς Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
19
από Elnashaie S., Elshishini S.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
20
από Σταύρου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Διπλωματική Εργασία