1
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
2
από Missen R.W., Mims C.A., Saville B.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
3
από Wirth Thomas
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
4
από Καγκαράκης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
5
από ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΙΩΑ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
6
από ΜΑΡΑΓΚΟΖΗΣ ΙΩΑ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Θέματα: '; ...Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική...

Βιβλίο
7