1
Αρχιτέκτονες: Βαλσαμάκης Νίκος, Σερδάρη-Βαλσαμάκη Μαρία
Διεύθυνση: Χολαργός
...Χολαργός...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Τομπάζης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Χολαργός, Μεσογείων
...Χολαργός...

Κτίριο
3
από Τομπάζης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Χολαργός...

Εισήγηση συνεδρίου
4
5
...Χολαργός...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Χερουβείμ Παντελής
Διεύθυνση: Χολαργός, Ο.Τ.: Περικλέους, Ευριππίδου, Βεντούρη, Σύρου
...Χολαργός...

Κτίριο