3
από Μπαλωμένος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Χρυσούπολη...

Διπλωματική Εργασία
4
από Ξανθούλη Σ., Τσιχριντζής Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Σχεδιασμός ποταμιού διαδρόμου πολλαπλών χρήσεων στη Χρυσούπολη Καβάλας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...Χρυσούπολη...

Βιβλίο