3
από Τσιάπα Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Χωροθέτηση Βιομηχανιών...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Χρήστου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Χωροθέτηση Βιομηχανιών...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
6
από Μπέκου-Μπαλτά Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Χωροθέτηση Βιομηχανιών...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
7
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Χωροθέτηση Βιομηχανιών...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
15
από Βασενχόβεν Λουδοβίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Χωροθέτηση Βιομηχανιών...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
16
από Καρυδάκης Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Χωροθέτηση Βιομηχανιών...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
17
από Πασχαλίδης Αδαμάντιος
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Χωροθέτηση Βιομηχανιών...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
19
από Γιαλύρη Θεανώ
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Χωροθέτηση Βιομηχανιών...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διημέρου

Εισήγηση ημερίδας