1
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Θέματα: '; ...Χύτευση μετάλλων:Κατεργασία μετάλλων Πρότυπα...

Πρότυπα
2
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Χύτευση μετάλλων:Κατεργασία μετάλλων Πρότυπα...

Πρότυπα
3
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Χύτευση μετάλλων:Κατεργασία μετάλλων Πρότυπα...

Πρότυπα
4
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Χύτευση μετάλλων:Κατεργασία μετάλλων Πρότυπα...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Θέματα: '; ...Χύτευση μετάλλων:Κατεργασία μετάλλων Πρότυπα...

Πρότυπα