1
από Μαυρογένη - Παπαγγελοπούλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Ψυχικό...

Διδακτορική Διατριβή
2
Αρχιτέκτονας: Μεταλληνού Βιβιάννα
Διεύθυνση: Νέο Ψυχικό
...Νέο Ψυχικό...

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Μεταλληνού Βιβιάννα
Διεύθυνση: Νέο Ψυχικό
...Νέο Ψυχικό...

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Τομπάζης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλέως Παύλου
...Ψυχικό...

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονες: Απέργης Βαγγέλης, Μαδεμοχωρίτης Γ.
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό
...Παλαιό Ψυχικό...

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονες: Jacobsen H., Συμεών Ανδρέας, Κολλάρος Αλέξανδρος, Κονταράτος Α.
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό, Στεφ. Δέλτα
...Παλαιό Ψυχικό...

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονες: Ορφανός Θ., Βαρδάκος Κ.
Διεύθυνση: Νέο Ψυχικό, Κηφισίας 210
...Νέο Ψυχικό...

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονες: Μανέτας Γεώργιος, Μανέτα Ελένη
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό, Παπαναστασίου 26-28
...Παλαιό Ψυχικό...

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονες: Μανέτας Γεώργιος, Μανέτα Ελένη
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό, Μαντζάρου 4
...Παλαιό Ψυχικό...

Κτίριο
10
Αρχιτέκτονες: Συμεών Ανδρέας, Κολλάρος Αλέξανδρος, Κονταράτος Σάββας
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό, Κάλβου και Μαντζάρου
...Παλαιό Ψυχικό...

Κτίριο
11
Αρχιτέκτονες: Ζένετος Τάκης, Γεωργακόπουλος Τ.
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό, Ναρκίσσου 41
...Παλαιό Ψυχικό...

Κτίριο
12
Αρχιτέκτονας: Καρακώστα Σέβα
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό, Διαμαντίδου 74
...Παλαιό Ψυχικό...

Κτίριο
13
Αρχιτέκτονας: Ρίζος Ιάσων
Διεύθυνση: Ψυχικό, Ν. Λύτρα 29
...Ψυχικό...

Κτίριο
14
Αρχιτέκτονας: Χαν-Παπαδιάς Αμεδαίος
Διεύθυνση: Νέο Ψυχικό, Αμεδαίος Χαν-Παπαδιάς
...Ν. Ψυχικό...

Κτίριο
15
Αρχιτέκτονας: Καψαμπέλης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Ψυχικό, Διαμαντίδου
...Ψυχικό...

Κτίριο
16
Αρχιτέκτονες: Ζένετος Τάκης, Μαργαρίτης Αποστολίδης
Διεύθυνση: Ψυχικό, Ζερβού 13
...Ψυχικό...

Κτίριο
17
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό
...Παλαιό Ψυχικό...

Κτίριο
18
Αρχιτέκτονας: Λάσκαρις Κίμων
Διεύθυνση: Ψυχικό, Στρατηγού Κάλλαρη 14
...Ψυχικό...

Κτίριο
19
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό, (Αθήνα)
...Παλαιό Ψυχικό...

Κτίριο
20
Αρχιτέκτονας: Ζάχος Αριστοτέλης
Διεύθυνση: Παλαιό Ψυχικό, Κηπούπολη
...Παλαιό Ψυχικό...

Κτίριο