1
από Χαλάτση Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
2
από Γεωργίου Γιάννης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
3
από Jones E.J.W.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ...

Βιβλίο
5
από Αντωνακόπουλος Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ...

Βιβλίο
8
από Σελιανίτης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ...

Συνέδριο
10
από Χριστόπουλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ...

Διδακτορική Διατριβή
11
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ...

Βιβλίο
12
από Φερεντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ...

Βιβλίο
14
από Μάρκου Χ., Μαυρομάτης Χ., Ταιγανίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
16
από Μέμος Κωνσταντίνος, Λασκαράτος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Λιβιεράτος Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ...

Συνέδριο