1
Θέματα: '; ...Κύματα:Δυναμική ωκεανογραφία-Ελλάδα...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
2
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Ωκεανογραφία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Θέματα: '; ...Ωκεανογραφία...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Ντούμας Εμμανουήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...Ωκεανογραφία...

Διπλωματική Εργασία
5
από Χαλάτση Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Θέματα: '; ...ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ...

Διπλωματική Εργασία
8
από Ακράτος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Θέματα: '; ...Παλιρροιακά ρεύματα:Δυναμική ωκεανογραφία...

Διπλωματική Εργασία
9
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Θέματα: '; ...Δυναμική ωκεανογραφία...

Συνέδριο
11
από Γεωργίου Γιάννης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Θέματα: '; ...Κύματα:Δυναμική ωκεανογραφία-Μαθηματικές αρχές...

Διπλωματική Εργασία
13
από Jones E.J.W.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ...

Βιβλίο
15
από Cartwright D.E.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Θέματα: '; ...Παλιρροιακά ρεύματα:Δυναμική ωκεανογραφία...

Βιβλίο
18
από Καπιτάκη Μ.Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...Κύματα:Δυναμική ωκεανογραφία...

Διπλωματική Εργασία
19
από Αντωνακόπουλος Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Υπολογιστές:Ωκεανογραφία...

Διπλωματική Εργασία
20
από Νικολάου Βασίλειος, Τσιρογιάννης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Θέματα: '; ...Θαλασσια ρευματα:Ωκεανογραφια-Μετρησεις...

Διπλωματική Εργασία