Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Ανάλυση,Σχεδίαση συστημάτων:Πληροφορική 59 Συστήματα 8 Ανάλυση συστημάτων:Διοίκηση επιχειρήσεων 4 Βάσεις δεδομένων:Πληροφορική 3 VLSI:Υπολογιστές 2 Αναλυση συστηματων:Μηχανικη συστηματων (βλ.&620.72) 2 Επεξεργασία σημάτων:Τεχνολογία επικοινωνίας 2 περισσότερα ...
1
από Wolf Wayne
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...004.21...

Βιβλίο
2
από Μουζάκης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...004.21...

Διπλωματική Εργασία
3
από Ναυροζόγλου Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...004.21...

Διπλωματική Εργασία
4
από Avison David, Fitzgerald G.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...004.21...

Βιβλίο
5
από Avison David, Fitzgerald G.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...004.21...

Βιβλίο
7
από Παπαδάκης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...004.21...

Διπλωματική Εργασία
8
από Δημοπούλου Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...004.21...

Διπλωματική Εργασία
9
από Παναγιωτόπουλος Μαρίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...004.21...

Διπλωματική Εργασία
10
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...004.21...

Συνέδριο
11
από Shelly Ga. B., Cashman T.J., Rosenblatt H.J.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...004.21...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...004.21...

Συνέδριο
13
από Roth Paul
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...004.21...

Βιβλίο
14
από Ripin K.M., Sayles L.R.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...004.21...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...004.21...

Συνέδριο
16
17
από Pukite J., Pukite P.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...004.21...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...004.21...

Συνέδριο
19
από Newman William M., Lamming Michael G.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...004.21...

Βιβλίο
20
από ΜΑΜΜΑΣ ΚΩΣ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...004.21...

Διπλωματική Εργασία