2
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Πίνακας περιεχομένων: '; ...Γερμανικό Μουσείο Αρχιτεκτονικής, Oswald Mathias Ungers Φραγκφούρτη - Γερμανία, 1979-1984...
Περιεχόμενα

Βιβλίο
3
από Γκόλαντα Νέλλα
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Floisvos Sculpted Waterfront & Aixoni Sculpted Theatre Parallel works, 1984-1992...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Διεθνείς οργανισμοί
6
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πίνακας περιεχομένων: '; ...(τ.VI) 488-578 (1983-1984)...

Βιβλίο
12
από Φυρογένης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
13
από Φυρογένης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο του τεύχους

17
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας 1984 - '85 δέκα χρόνια μετά Πρακτικά διημερίδας με θέμα:...

Διημερίδα
19
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Φυλλάδιο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Ημερίδα