1
από DeVito Joseph A.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...302.2...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...302.2...

Βιβλίο
3
από Κάστορας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...302.2...

Βιβλίο
4
από Τσαρδάκης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...302.2...

Βιβλίο
5
από McQuail D.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...302.2...

Βιβλίο
6
από Καρμοκολιάς Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...302.2...

Βιβλίο
7
από Dondis D.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...302.2...

Βιβλίο
8
από Μαγκλιβέρας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...302.2...

Βιβλίο