3
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...338.9495...

Συνέδριο
4
από Χατζηδάκης Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...338.9495...

Διπλωματική Εργασία
6
από Κουτρούλης Αριστοτέλης
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...338.9495...

Βιβλίο
7
από Εμμανουηλίδης Σάββας, Λουλάκης Αργύρης
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...338.9495...

Διπλωματική Εργασία
8
από Τζούφη Μυρτώ
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...338.9495...

Διπλωματική Εργασία
10
από Μπασιούκα Αφροδίτη
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...338.9495...

Διπλωματική Εργασία
12
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...338.9495...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...338.9495...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...338.9495...

Βιβλίο
15
από Λώλος Σαράντης
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...338.9495...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...338.9495...

Βιβλίο