2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...350...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...350...

Βιβλίο
4
από Κιτσίκης Δημήτρης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...350...

Βιβλίο
5
από Καρέτσου-Κουτουλάκη Ολυμπία
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...350...

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...350...

Βιβλίο
7
από Φλωράτος Χρήστος Αγγ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...350...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...350...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...350...

Στατιστικές
12
από Ρούσης Γιώργος Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...350...

Βιβλίο
13
από Καλυβας Γεώργιος Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...350...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...350...

Βιβλίο
15
από Μαγκλιβέρας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...350...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...350...

Συνέδριο
17
από Στράτος Χριστόφορος
Στοιχεία έκδοσης: 1961
...350...

Βιβλίο
18
από Ρόζος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1960
...350...

Βιβλίο