1
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...380...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...380...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...380...

Βιβλίο
5
από Ευστράτογλου Κλέαρχος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...380...

Βιβλίο
6
από Παρασκευαϊδης Παρασκευάς
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...380...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...380...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...380...

Βιβλίο
9
από Δημέλη Σοφία Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...380...

Βιβλίο
10
από Θεοδωρίδου Ανατολή
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...380...

Διπλωματική Εργασία
11
...380...

Βιβλίο
12
από Πατρινός Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...380...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...380...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...380...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...380...

Στατιστικές
16
από Hoekman B.M., Kostecki M.M.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...380...

Βιβλίο
17
από Κραχτόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...380...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...380...

Στατιστικές
19
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...380...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...380...

Στατιστικές