1
από Anderson Stuart D., Molenaar Keith R., Schexnayder Cliff J.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...388.11...

Διεθνείς οργανισμοί
2
από Κολοβός Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...388.11...

Βιβλίο
3
από Campbell Sarah, Leach Dennis, Valentine Kate
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...388.11...

Διεθνείς οργανισμοί
4
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...388.11...

Διεθνείς οργανισμοί
5
από SMITH S.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...388.11...

Διεθνείς οργανισμοί
6
από Scott Sidney III
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...388.11...

Διεθνείς οργανισμοί
7
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...388.11...

Διεθνείς οργανισμοί
8
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...388.11...

Διεθνείς οργανισμοί
9
από Bell M., Mcguire T.J.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...388.11...

Διεθνείς οργανισμοί
10
από Bikson T.K., Law S.A., Markovich Rand M., Harder B.T.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...388.11...

Διεθνείς οργανισμοί
11
από Κιόχου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...388.11...

Διπλωματική Εργασία
12
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...388.11...

Διεθνείς οργανισμοί
13
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...388.11...

Διεθνείς οργανισμοί
14
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...388.11...

Διεθνείς οργανισμοί
15
από Grenzeback L., Stowers Joseph R., Boghani A.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...388.11...

Διεθνείς οργανισμοί
16
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...388.11...

Διεθνείς οργανισμοί
17
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...388.11...

Διεθνείς οργανισμοί
18
Στοιχεία έκδοσης: 1983
...388.11...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...388.11...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...388.11...

Διεθνείς οργανισμοί