1
από Καδιανάκης Ν., Καρανάσιος Σ., Φελλούρης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...515.7...

Βιβλίο
2
από Αλιμπραντής Χ., Border K.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...515.7...

Βιβλίο
3
από Harman T.L., Dabney J., Richert Norman
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...515.7...

Βιβλίο
4
από Brezis Haim
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...515.7...

Βιβλίο
5
από O'Neil Peter
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...515.7...

Βιβλίο
6
από Prudnikov A. P., Brychkov Y., Marichev O. I.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...515.7...

Βιβλίο
7
από Μαγιόγλου Π.Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...515.7...

Διπλωματική Εργασία
8
από Γεωργανόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...515.7...

Βιβλίο
9
από Maslov V.P.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...515.7...

Βιβλίο
10
από Παντελίδης Γεώργιος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...515.7...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
11
από Knopp Konrad
Στοιχεία έκδοσης: 1937
...515.7...

Βιβλίο