1
από Bourbaki N.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...515.73...

Βιβλίο
2
από Νασόπουλος Βυρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...515.73...

Διδακτορική Διατριβή