2
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...516...
Για την ηλεκτρονική έκδοση βλέπε

Βιβλίο
3
από Εμίρης Γιάννης Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...516...

Βιβλίο
4
από Παληός Λεωνίδας
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...516...

Βιβλίο
5
από Βαλάκος Ιωάννης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...516...

Διπλωματική Εργασία
6
από Reinhardt Fritz, Soeder H.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...516...

Βιβλίο
7
από Hilberd David, Cohn - Vossen Stephan
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...516...

Βιβλίο
8
από Andreev P., Shuvalova E., Men S.
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...516...

Βιβλίο
9
από Χαλιούλιας Αναστάσιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...516...

Βιβλίο
10
από Petrich Mario
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...516...

Βιβλίο
11
από Thamm F., Ludvig Gy., Huszar I., Szanto I.
Στοιχεία έκδοσης: 1971
...516...

Βιβλίο
12
από Πανάκης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...516...

Βιβλίο
13
από Πανάκης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1970
...516...

Βιβλίο
14
από Kratz Johannes, Woerle Karl
Στοιχεία έκδοσης: 1968
...516...

Βιβλίο
15
από Λαδόπουλος Παν. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1964
...516...

Βιβλίο
16
από ΜΠΡΙΚΑΣ Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1958
...516...

Βιβλίο
17
από Blasius Heinrich
Στοιχεία έκδοσης: 1954
...516...

Βιβλίο
19
από Κλαδάς Κων
Στοιχεία έκδοσης: 1953
...516...

Βιβλίο
20
από Νικολάου Νικόλαος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1953
...516...

Βιβλίο