1
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...526.7...

Συνέδριο
2
από Φωτίου Αριστείδης Ι., Λιβιεράτος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...526.7...

Βιβλίο
3
από Λιβιεράτος Ε., Φωτίου Αριστείδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...526.7...

Βιβλίο
4
από Κατσάμπαλος Κ., Τζιαβός Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...526.7...

Βιβλίο
5
από Kirsanov A.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...526.7...

Βιβλίο
6
από ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΝΤ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...526.7...

Διπλωματική Εργασία
7
από ΜΗΛΑΣ ΑΝΑ., ΣΠΥΡΑΚΗ ΕΛΕ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...526.7...

Διπλωματική Εργασία
8
από Λιβιεράτος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...526.7...

Βιβλίο
9
από Λιαπάκης Χρήστος, Χατζή Βασιλική.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...526.7...

Διπλωματική Εργασία
10
από Λιβιεράτος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...526.7...

Βιβλίο
11
από Moritz Helmud
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...526.7...

Βιβλίο
12
από Groten E.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...526.7...

Βιβλίο
13
από Moritz Helmud
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...526.7...

Βιβλίο
14
από Schoeffler J.
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...526.7...

Βιβλίο