1
από Serway Raymond A., Jewett John W.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...530.11...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...530.11...

Βιβλίο
3
από Μαρινάκης Κλέων Εμμ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...530.11...

Βιβλίο
4
από Rindler W.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...530.11...

Βιβλίο
5
από Μωϋσίδης Π.Γρ., Πατρινός Κ.Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...530.11...

Βιβλίο
6
από Παντούλης Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...530.11...

Βιβλίο
7
από Μπότης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...530.11...

Διπλωματική Εργασία
8
από Οικονόμου Ε. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...530.11...

Βιβλίο
9
από Schroeder Ulr
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...530.11...

Βιβλίο
10
από Earman J.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...530.11...

Βιβλίο
11
από Costa de Braure O., De Beauregard
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...530.11...

Βιβλίο
13
από Τσόλκας Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...530.11...

Βιβλίο
14
από Οικονόμου Ε. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...530.11...

Βιβλίο
15
από Ougarov V.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...530.11...

Βιβλίο
16
από Σπάνδος Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1976
...530.11...

Φυλλάδιο
17
από Ougarov V.
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...530.11...

Βιβλίο
18
από Landau L., Rumer Y.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
...530.11...

Βιβλίο
19
από Γούδας Κωνσταντίνος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...530.11...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
20
από French A.P.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
...530.11...

Βιβλίο