1
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...621.3191...

Βιβλίο
2
...621.3191...

Οπτικός δίσκος
3
από Λάππας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...621.3191...

Διπλωματική Εργασία
4
από Αθανασιάδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...621.3191...

Διπλωματική Εργασία
5
από Billinton R., Li Wenyuan
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...621.3191...

Βιβλίο
6
από Καραγιάννη Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...621.3191...

Διπλωματική Εργασία
7
από Μουσελίμης Δ.Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...621.3191...

Διπλωματική Εργασία
8
από Κανελλοπούλου Ε.Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...621.3191...

Διπλωματική Εργασία
9
από Κυπραίος Ι.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...621.3191...

Διπλωματική Εργασία