Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Μετάδοση θερμότητας:Θερμομηχανική 46 Εναλλαγή θερμότητας:Θερμομηχανική 38 Μετάδοση θερμότητας:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 10 Ηλιακοί συλλέκτες:Ηλιακή ενέργεια:Θερμομηχανική 7 Θερμικές διεργασίες:Χημική μηχανική 7 Θερμοκρασία-Μετρήσεις 4 Εναλλάκτες θερμότητας:Θερμομηχανική 3 περισσότερα ...
1
από Αθανασίου - Ιωάννου Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 2016
...621.4022...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διδακτορική Διατριβή
3
από Κουμαντάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...621.4022...

Βιβλίο
5
από Janna William S.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...621.4022...

Βιβλίο
6
από Pioro I.L., Duffey R.B.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...621.4022...

Βιβλίο
7
από Deshmukh Yeshvant V.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...621.4022...

Βιβλίο
8
από Μήτσος Βαγγέλης, Σκούρας Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...621.4022...

Διπλωματική Εργασία
9
από Νικολαϊδης Μιχαήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...621.4022...

Διπλωματική Εργασία
10
από Kubota N.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...621.4022...

Βιβλίο
12
από Πασπαλάς Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...621.4022...

Βιβλίο
13
από Καρέκος Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...621.4022...

Βιβλίο
14
από Oosthuizen P.H., Naylor D.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...621.4022...

Βιβλίο
19
από Μάρας Κ., Τζουανάκης Σ., Μαθιουλάκης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...621.4022...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Λιάκος Χ., Κούκου Μ., Φούντη Μ. Α., Μαρκάτος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...621.4022...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου