1
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...624...

Συνέδριο
2
από Cesteli-Guidi C.
Στοιχεία έκδοσης: 1958
...624...

Βιβλίο
3
από Rodriguez-Avial Azcunaga F.
Στοιχεία έκδοσης: 1958
...624...

Βιβλίο
4
από Saliger R.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
...624...

Βιβλίο
5
από Guldan R.
Στοιχεία έκδοσης: 1956
...624...

Βιβλίο
6
από Yassinski G.
Στοιχεία έκδοσης: 1955
...624...

Βιβλίο
7
από Schleicher Fer, Dublang R.
Στοιχεία έκδοσης: 1955
...624...

Βιβλίο
8
από Loeser B.
Στοιχεία έκδοσης: 1955
...624...

Βιβλίο
9
από Froment G.
Στοιχεία έκδοσης: 1954
...624...

Βιβλίο
10
από Rocha (da) A. - M.
Στοιχεία έκδοσης: 1954
...624...

Βιβλίο
11
από Escalera (de la) F.M.
Στοιχεία έκδοσης: 1953
...624...

Βιβλίο
12
από Terzaghi Karl, Fontan R.E.
Στοιχεία έκδοσης: 1952
...624...

Βιβλίο
13
από Gru I.D.
Στοιχεία έκδοσης: 1944
...624...

Βιβλίο