1
από Πετροπούλου Γεωργία
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...624.1832...

Διπλωματική Εργασία
2
από Αντωνιάδης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...624.1832...

Διπλωματική Εργασία
3
από Βαβάτση Στυλιανή Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...624.1832...

Διπλωματική Εργασία
4
από Αλληλόμη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...624.1832...

Διπλωματική Εργασία
5
από Μπαβέλλας Χρήστος, Μπουζούκου Μαριάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...624.1832...

Βιβλίο
6
από Παπαϊωάννου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...624.1832...

Βιβλίο
7
από Μαντζώρος Δήμος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...624.1832...

Διπλωματική Εργασία
8
από Βιντζηλαίου Ελισάβετ
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...624.1832...

Βιβλίο
9
από Tomazevic Miha
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...624.1832...

Βιβλίο
10
από Τεντολούρης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...624.1832...

Διπλωματική Εργασία
11
από Τριανταφύλλου Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...624.1832...

Βιβλίο
12
από Νοβίδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...624.1832...

Διπλωματική Εργασία
14
από Pfeifer Guenter, Ramcke Rolf, Achtziger Joachin, Zilch Konrad
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...624.1832...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...624.1832...

Διημερίδα
16
από Ακριτίδης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...624.1832...

Διπλωματική Εργασία
17
από Tomazevic Miha
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...624.1832...

Βιβλίο
18
από Στρακαλης Β., Φανουράκη Γ., Φανουράκη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...624.1832...

Διπλωματική Εργασία
19
από Frey H., Hermann A., Kuhn V., Lillich J., Nestle H., Nutsch W., Schulz Paul, Waibel H., Werner H.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...624.1832...

Βιβλίο
20
από Καραντώνη-Μαραγκού Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...624.1832...

Βιβλίο